Privacy

Privacy statement WP Company

WP Company doet haar best om ervoor te zorgen dat er op zodanige wijze met je persoonsgegevens wordt omgegaan dat je privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. WP Company houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om je van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken, marketing doeleinden (zoals bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven) en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten. WP Company analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. WP Company verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Communicatie via e-mailverkeer
WP Company bewaart e-mailberichten die je naar ons verzendt op een beveiligde mailserver. Het kan voorkomen dat wij persoonlijke gegevens bij je opvragen die relevant zijn voor die diensten van WP Company. Dit maakt het voor ons mogelijk om jouw vragen te beantwoorden en de diensten van WP Company het beste te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van WP Company of die van een derde partij waarmee WP Company een verwerkersovereenkomst heeft opgesteld.

Marketing en acquisitiedoeleinden
Wij verwerken je persoonsgegevens mogelijk voor het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze (online) evenementen en overige marketingcommunicatie die voor jou relevant kunnen zijn. 

Inzage persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens geeft je het recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat WP Company desgevraagd inzage verschaft in welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden verwerkt. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
WP Company verwerkt gegevens die je aan ons hebt verstrekt. Veel voorkomende persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Geboortedatum
 • Adressen
 • IP-adres(sen)
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt via formulieren op de website
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en bijbehorende gegevens
 • Apparaat type en overige apparaat informatie

Cookies
WP Company verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop je de website hebt bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door jouw gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Dit doen wij om de inhoud, indeling en het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kun je de instelling van je browser wijzigen om dat te verhinderen. Als je geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de help-functie van je internet-browser om te zien hoe je alle cookies kunt blokkeren. Je kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Verstrekking aan derden
WP Company houdt van websitebezoekers geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld je naam of e-mail adres), tenzij je daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt of met ons deelt. Alle gegevens die je zelf op onze website invoert, komen terecht bij WP Company. WP Company verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. WP Company stelt zonder jouw toestemming je persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking, behalve aan eventuele subverwerkers of partners. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. WP Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wijzigingenaanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WP Company en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contactgegevens onderaan deze pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . WP Company wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

WP Company houdt zich het recht voor ten allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Bewaartermijn en beveiliging
WP Company bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. WP Company houdt zich aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen. Voor persoonsgegevens waar geen wettelijke termijnen van toepassing zijn wordt de contractuele of binnen de verwerking vastgestelde termijn gehanteerd.

WP Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Contactgegevens
Mocht je vragen hebben dan kun je ons altijd telefonisch (088 0121 900) bereiken of e-mailen (info@wpcompany.nl).